Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

BAŞLAMA - B İ T İ Ş

Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ

Başkan

Dekan

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM

Üye

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali AYLİ

Üye

Özel Hukuk Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Gürsel KAPLAN

Üye

21.11.2023-21.11.2026

Prof. Dr. Tahir MURATOĞLU

Üye

15.09.2023-15.09.2026

Prof. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN

Üye

15.09.2023-15.09.2026

Doç. Dr. Adil BUCAKTEPE

Üye

13.07.2021-13.07.2024

Doç. Dr. Neşe Baran ÇELİK

Üye

24.02.2021-24.02.2024

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat IŞIK

Üye

20.02.2023-20.02.2026

Fırat YANIK

Raportör

Fakülte Sekreteri