Deniz Hukuku Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

    • Doç. Dr. Ali AYLİ (Anabilim Dalı Bşk.)
    • Doç. Dr. Nihat TAŞDELEN
    • Dr. Öğr. Üyesi Necat AZARKAN
    • Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YÖRDEM
    • Arş.Gör. M.Beşir ESMER