Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

    • Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK (Anabilim Dalı Bşk.)
    • Arş.Gör.Esma YALÇINKAYA
    • Arş. Gör İbrahim GÜLÇER
    • Arş. Gör Hasan ÜNAL