Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

  • Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk DEMİR  (Anabilim Dalı Bşk.)
  • Arş.Gör.Dr. Derya BULUTTTEKİN