Bilgileri Düzenle
Neşe BARAN ÇELİK  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , . ,  
Uzmanlık Alanları:  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku,Vatandaşlık Hukuku, Milletlerarası Usul Hukuku, Kanunlar İhtilafı, Milletlerarası Tahkim  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: nesebarancelik@gmail.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora10.11.2008Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüÖzel Hukuk(Uluslararası Özel Hukuk)
Yüksek Lisans2002Dicle Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk FakültesiÖzel Hukuk
Lisans1995Ankara Üniversitesi Hukuk FakültesiHukuk Fakültesi 

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Araştırma Görevlisi1999 HaziranDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doktor Araştırma Görevlisi10.10.2008Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yardımcı Doçent2011 KasımDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Milletlerarası Özel Hukuk AnaBilim Dalı Başkanlığı2011-Devam ediyorDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Nisan 2018- devam etmekteDicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2017'GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLIĞININ İSTİSNAİ HALLER KAPSAMINDA KAZANILMASI', TBB Dergisi 2017 (130), s.357-419.
Diğer2018'TÜRKİYE'DE VE ALMANYA'DA SURİYELİLERİN HUKUKİ STATÜSÜ', Panel, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Tez2002 'Milletlerarası Ticari Tahkim ve Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri'
Makale2012'Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri',İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı Cilt:1 Yıl 2015, s.67-148.
Kitap2011 'Milletlerarası Unsurlu Ölüme Bağlı Tasarruflara Uygulanacak Hukukun Tayini', Yetkin Yayınevi
Seminer2012Tanıma ve Tenfiz Davaları, Diyarbakır Barosu Staj Eğitim Merkezi
Kitap2018 'İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Uyarınca Tahkim Yargılaması',Hukukta Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyumu Bildirileri, Seçkin Yayınevi
Diğer2018 NisanEğitim: ‘Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı ’ Eğitici
Makale2012'Milletlerarası Özel Hukuk Alanındaki Gelişmeler İşığında Mirasa Uygulanacak Hukuk Bağlamında İrade Muhtariyeti İlkesinin Değerlendirilmesi',PROF.DR. İLHAN UNAT'A ARMAĞAN,Mülkiyeliler Birliği Yayın No: 2012/1, s.115-135.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı