İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

  • Prof. Dr. Murat KANDEMİR (Anabilim Dalı Bşk.)
  • Dr.Öğr.Üyesi Didem YARDIMCIOĞLU