Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı
Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM
Başkan


Prof. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN
Başkan Yardımcısı