Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  • Prof. Dr. Ali AYLİ (Anabilim Dalı Başkanı)
  • Prof. Dr. Nihat TAŞDELEN
  • Dr. Öğr. Üyesi Necat AZARKAN
  • Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YÖRDEM
  • Arş. Gör. Mehmet Beşir ESMER (kurum dışı görevde.)