MİSYON

Lisansüstü Eğitimi ile

  • Nitelikli, eleştirel, yaratıcı, bilgiye ulaşma yolları bilen
  • Araştırmacı ruhu taşıyan,
  • Bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen,
  • Vizyon sahibi
  • Alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip

araştırıcılar yetiştirmektir .