DÜTF Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

GENEL BİLGİLER

Anabilim Dalı, 1967'de Ankara Üniversitesi, Diyarbakır Tıp Fakültesi Biyoloji Kürsüsü olarak kurulmuş,1974'te Genetik kürsüsü ile birleşerek Medikal Biyoloji adıyla faaliyetini sürdürmüştür. Genetik Kürsüsü bir ara ayrılmış tekrar birleşmiştir.

1981 yılında YÖK kurulduktan sonra , Medikal Biyoloji Kürsüsü YÖK Yasası ile Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı adını almıştır. Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik ve Biyoistatistik bilim dallarını çatısı altında birleştiren Tıbbi Biyoloji Anabilim dalından Biyoistatistik bilim dalı sonradan ayrılmıştır.Tıbbi Biyoloji Anabilim dalımız,Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik Bilim dallarını kapsayan yapısını korumaktadır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Kuruluşunda Başkanlığını Prof. Dr. Bedia BOZKURT,1969 - 1974 arası Prof. Dr. Fethi AKTAN, 1974-1980 arası Prof. Dr. Ayşe BAŞARAN, 1980-2012 arası Prof. Dr. Turgay BUDAK, 1912-2019 arası Prof. Dr. Hilmi İSİ yapmış, 2019- halen Prof .Dr. Mahmut BALKAN yapmaktadır.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının Genetik Tanı Laboratuarı bünyesinde, Prenatal Tanı ve Sitogenetik Laboratuarı ile Moleküler Tanı ve Moleküler Genetik Laboratuarı bulunmaktadır. Anabilim Dalının Genetik Tanı Laboratuarında Kalıtsal Hastalıkların Prenatal ve Postnatal tanısı ve izlemi yapılmaktadır.

Merkezimizde; tanıya yönelik analizler sitogenetik, moleküler sitogenetik ve moleküler genetik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Böylece kromozom hastalıklarının, bazı tek gen hastalıklarının, doğuştan anomalilerin, multifaktoriyel hastalıkların ve çeşitli sendromların tanısı konmaktadır. Bu tanıya dayanarak, kalıtsal hastalıkların olası seyirleri, tekrarlama riskleri ve sonraki gebelikler için riskler ve doğum öncesi tanı imkânları konusunda bilgileri içeren genetik danışma hizmeti verilmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı :  Prof .Dr. Mahmut BALKAN

Akademik Kadro:

 1. Prof.Dr. Mahmut BALKAN
 2. Prof.Dr. Selahattin TEKEŞ
 3. Doç.Dr. Sevgi İRTEGÜN KANDEMİR 
 4. Dr.Öğr.Üyesi Diclehan ORAL
 5. Dr.Öğr.Üyesi İlyas YÜCEL
 6. Öğr.Gör. Mehmet FİDANBOY


Çalışma Alanları:

RUTİN SAĞLIK HİZMETLERİ
1- SİTOGENETİK


  Periferik kan kültürü ve kromozom analizi Kemik iliğinde kromozom analizi Amnion hücre kültürü ve kromozom analizi CVS materyali, düşük materyali ve çeşitli solid dokularda hücre kültürü ve kromozom analizi yapılmaktadı Kord Kanında (Kordosentez) kromozom analizi

   2- MOLEKÜLER SİTOGENETİK

   3- MOLEKÜLER GENETİK


   İletişim :

   Birim İletişim Bilgileri 
   Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
   Tel : (0412) 248 80 01-16 / 4416

   Fax: (0412) 2488440