SWOT ANALİZİ

SWOT ANALİZİ (GÜÇLÜ YÖNLER/ZAYIF YÖNLER-TEHDİTLER/FIRSATLAR)

     GÜÇLÜ YÖNLER

ü  Akademik ve idari personel arasında güçlü iletişim ve işbirliği ortamının bulunması

ü  Öğrencilerimizin Dairemizle güçlü etkileşim ve iletişimde bulunabilmeleri

ü  Personel/öğrencinin şikâyet ve sorunlarının yöneticilere rahat ulaştırma olanağı

ü  Öğrenci etkinliklerinin sürekli desteklenmesi

ü  Demokratik yönetim ve çalışma ortamı

ü  Çalışanlarımızın dinamik, paylaşımcı ve özverili olması

ü  Birimimizin teknolojik gelişmelere ve inovasyona açık olması

ü  Birimin kendine ait bir bütçesinin oluşu.

ü  Yemekhanelerin Bilim ve Teknoloji Uyulama ve Araştırma Merkezi tarafından denetlenmesi

ü  Personel için sosyal tesislerin olması (Konuk evi1 ve Konuk evi2, Açık-Kapalı Spor Salonları, Fitness Salonu, Açık-Kapalı Yüzme Havuzu, 1 Çim / 1 toprak Futbol Sahalarının oluşu.)

  ZAYIF YÖNLER

ü  Üniversite birimlerinin dağınık yerleşmesi

ü  Alanında gelişmiş uzman personel kaynağımızın yetersiz oluşu, uzman ve yardımcı personel kadrolarının verilmemesine bağlı sayısal eksiklikler

ü  Personel özlük haklarının iyi olmaması ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle nitelikli personel bulmanın/tutmanın güçlüğü

ü  Hizmet içi mesleki eğitim eksikliği

  ü  Hizmet birimi oluşumuz ve hizmet alanların sunulan hizmetlerden farklı anlayış ve beklentileri

  ü  Öğrenci kulüplerine fiziki alan tahsis edilememesinden dolayı sosyal faaliyetlerin arttırılmaması

  ü  Personeli teşvik edici ödüllendirme sisteminin bulunmaması

  FIRSATLAR 

ü  Üniversite yönetiminin desteği

ü  Gelişime ve değişime açık bir Üniversitenin birimi olmak

ü  Üniversite birimleri arasında güçlü işbirliği olanakları bulunması

ü  Tarihi yapısı ve güçlü kadrosu ile inovasyon sürecine açık olması

ü  Üniversitemizin halkla bütünleşik, bulunduğu coğrafyanın sorunlarına çözüm üreten, ilim irfan merkezi olması

   TEHDİTLER

ü  Her cari yılda bütçe kaynaklarının daralması,

ü  Kurumun idari ve akademik personellerinin barınma (Lojman) ihtiyaçlarının karşılanmaması

ü  Personel özlük haklarının iyi olmaması ve ekonomik yetersizlikler nedeniyle nitelikli personel bulmanın / tutmanın güçlüğü

ü  Üniversitelere aktarılan yetersiz idari kadro sorunu

ü  Şehrin kültürel, sportif ve sosyal donatı alanlarının zayıf olması,

ü  Nitelikli elemanların Üniversite içindeki farklı birimlerde görevlendirilmesi,