Psikolojik Destek Birimi

HİZMETLERİMİZ

   Psikolojik danışma, duygulara ve duygusal problemlerin çözümlerine odaklanır. Psikolojik danışma yardımının temel amacı, bireyin karar verme ve problem çözme becerisini geliştirerek, kişisel gelişimine katkı sağlamaktır.

   Psikolojik danışma amacıyla yapılan görüşmelerde danışanlara; problemlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi; duygu, düşünce ve davranışlarında istenen değişimlerin sağlanması için gerekli hedeflerin saptanması ve saptanan hedeflere ulaşılması; kendilerini duygu ve düşünce yapıları içinde daha iyi tanıma, anlama ve geliştirme olanaklarının araştırılması; problemlerine en uygun çözüm yolları bulma becerilerinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda sistematik ve profesyonel düzeyde psikolojik yardım verilmektedir.

 

Psikolojik Danışma Kimler İçin Uygundur?

·         Kendini daha iyi tanımak isteyen bireyler,

·         Arkadaşları ya da ailesi ile ilişkilerini düzeltmek ya da geliştirmek isteyenler,

·         Yalnızlık ve utangaçlık ile başa çıkamayanlar,

·         Kendine güvenini artırmak isteyenler ve girişkenlikle ilgili problemi olan öğrenciler,

·         Duygularını etkili bir şekilde ifade etme konusunda problemleri olan kişiler,

·         Stres ve kaygılarıyla baş edemeyenler,

·         Sınav ve notlarıyla problemi olan, akademik olarak uyarılmış öğrenciler,

·         Mesleki anlamda bir yol çizmek isteyenler,

·         Her türlü karar verme güçlüğü çekenler,

·         Okula yeni gelen ve uyum zorluğu yaşayan tüm öğrenciler için uygundur.

Rehberlik Hizmetleri

   Rehberlik, bireyin kendini ve çevresini tanımasına yardım sürecidir. Bu anlamda rehberlik, bireye kendini anlaması, çevresindeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek, kendini gerçekleştirmesi için verilen yardım sürecidir.

   Rehberlik hizmetleri daha çok bilgi vererek ve farkındalık düzeyini artırarak, bilgilendirici çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla danışanlar;

·         Etkili iletişim becerileri

·         Stres, depresyon, öfke ve bunlarla başa çıkma yolları

·         Etkili ve verimli ders çalışma teknikleri

·         Zamanı etkili ve verimli kullanma becerisi

·         Dikkat eksikliği ve yaşam kalitesi üzerindeki etkileri

·         Bağımlılık gibi konularda bilgilendirilmektedir.

Psikolojik Danışmada Temel İlkeler

·         Görüşmeler danışanın gönüllülüğü doğrultusunda yapılmaktadır.

·         Görüşmelerde danışanlara koşulsuz saygı ve anlayış gösterilmektedir.

·         Görüşmelerde karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı sağlam bir ilişkinin kurulması temel alınmaktadır.

·    Görüşmelerde “Gizlilik” ilkesi esastır. Görüşmeler boyunca paylaşılan ve yaşanan her şey gizli tutulmaktadır. Danışana ait bilgiler, izni olmadan hiçbir kurum veya kişi ile paylaşılmamaktadır.

·         Görüşmelerin sistematik ve profesyonel düzeyde gerçekleşmesi sağlanmaktadır

·         Verilen psikolojik danışma hizmetleri kapsamında ilaç tedavisi yer almamaktadır.

·         Görüşme zamanları, danışan ve danışmanın uygun bulduğu zamanlar için, randevu alınarak belirlenmektedir.

Randevu Almak İstiyorum

  Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmek için randevu almanız gerekmektedir.

BAŞVURU LİNKİ:

Fotoğraf Galerisi