MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daire Başkanlığımız faaliyet alanı dahilinde öğrencilerin beslenme, kültür, sosyal ve spor faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması, Başkanlığımız kadrosunda memur görevi yapan personellerin maaşlarının düzenlenmesi ön mali kontrollerinin yapılmasını sağlamaktır.

İlgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, mali yılı bütçesinden genel yönetime ilişkin giderler ile Rektörlüğümüze bağlı Fakülte/Yüksekokul öğrencilerine yönelik beslenme, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, menkul ve gayrimenkul mal alımları ve bakım/onarımları ile ilgili hizmetleri satın almak ve tahakkuk belgelerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek ve Başkanlığımızın bütçesinin hazırlanmasını yapmakla yükümlüdür.

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 

GİDER TÜRÜ

 

2021 BÜTÇE

VERİLEN ÖDENEK

HARCANAN TUTAR

BESLENME

12.047.076,66

12.034.100,34

SAĞLIK

0

0

 

KÜLTÜR SPOR

123.400,00

121.879,33

 

SOSYAL TESİSLER

1.234.000.00

1.124.713,79