YEMEK YÖNETİM KOMİSYON BİRİMİ

Üniversitemizin Akademik  ve Memur Yemek Hizmetleri Yemek Yönetim Komisyonu tarafından  sağlanmaktadır. 

YEMEK YÖNETİM KOMİSYONU BİRİMİ GÖREVLİ PERSONEL

YEMEK YÖNETİM KOMİSYONU BİRİMİ 

Fikri KOR

V.H.K.İ.

 

Remzi DEMİR

Bilgisayar İşletmeni

 

Hacı Güler

Memur

 

Abdullah ATAŞ

Hizmetli