EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince oluşturulmuş olan Emlak Şube Müdürlüğü 2010 yılından itibaren İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet alanına giren konularda görevini devam ettirmektedir.

Emlak Müdürlüğünce Yürütülen İşler :

Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, kiraya verilmesi taşınmaz veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, trampası, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak  hakkı kurulması ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin iş ve işlemlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda taşınmazların yönetimine ilişkin hizmetleri, Üniversitemizin diğer birimleriyle ve ayrıca gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yürütmekte,

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kamu hizmeti için talep edilen taşınmazların tahsis işlerini yapmak ve tahsis amacını ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak,

Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

Üniversitemiz lojmanlarının tahsis işlemleri sonrası iş ve işlemlerini yürütmek.

 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİ PERSONEL

EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Adalet IŞIKTAŞ  

Şef V.

5181

Abdulbasit ÇELİK

Bilgisayar İşletmeni

5174

Vildan BAKIR ERTAŞ

Bilgisayar İşletmeni

5148

Ejder ALPHAN

Büro Memuru

2322

İhsan TÜRKMANBilgisayar İşletmeni2268