İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü (S.S.S.)


MAL/HİZMET ALIMLARINDA SIKÇA SORULAN SORU VE CEVAPLAR

Soru 1: Biriminiz Taşınır taleplerini karşılamak için ne yapmalıyız?

Cevap 1:  Üniversitemizdeki tüm birimlerin tüketim ya da demirbaş talebini Taşınır İstek Belgesi düzenleyerek istek birim yetkilisine imzalatır ve söz konusu talebi EBYS sistemi üzerinden Daire Başkanlığımıza iletir.

İstenilen talepler depomuzda mevcut ise istek karşılanır mevcut değil ise alım süreci başlatılır.

Soru 2: İdarenizce alımı yapılacak mal/hizmet fiyat teklifini nasıl verebilirim?

Cevap 2:  İhale yoluyla yapılacak alımlar;

- Açık (e-ihale)  ihale ise idaremize herhangi bir belge ve teklif gönderilmez, EKAP üzerinden ihale kayıt numarası ile takibi yapılır.

-Alım doğrudan temin yolu ile yapılacaksa gönderilen standart teklif mektubu kaşeli şekilde imzalanarak teklif mektubunda belirtilen adreslere süresi içinde gönderilir.

Soru 3: Teklif değerlendirmesi nasıl yapılır?

Cevap 3: Teklifler süresi içinde idaremize ulaştıktan sonra idaremizce geçerli olan teklifler en düşük fiyat esasına göre belirlenir. Numune istenmesi gerekirse idaremiz en düşük tekliften başlamak üzere numune değerlendirmesi yaparak sonuçlandırır.

Soru 4: Teklif sonrası numune istenilirse nasıl ve nereye sunmamız gerekir?

Cevap 4: İsteklilerden değerlendirme aşamasında istenen numuneler, aksi bir yer belirlenmemişse süresi içinde Başkanlığımız Satın Alma/ İhale Birimine şahsen veya posta yoluyla sunulması gerekmektedir.

Soru 5: Yasaklı olan firmaların verdiği teklif değerlendirilir mi?

Cevap 5: Alım yapılmadan önce EKAP sistemi üzerinden gerekli sorgulamalar yapılır, yapılan sorgulama sonucunda ise yasaklı olan firmalardan alım yapılmaz.

Soru 6: Alım firmamızda kaldığı takdirde gönderdiğimiz ürünlerin kabul edilmeme durumu var mıdır?

Cevap 6:

-Numune istenmişse numunede sunulan ürünün birebir aynısı olmalıdır. Farklı ürün olmamalıdır.

-Numune istenmemişse ürün şartname hükümlerine göre komisyon tarafından değerlendirilir. Şartnameye uygun değil ise ürün kabul edilmez, iade edilir. 2.en avantajlı firmanın ürünleri talep edilir.

Soru 7: İhale Evraklarının Aslı Gibidir Yapılması Nasıl Olur?

Cevap 7: İhaleden önce veya sonra asıl evraklar İdare Yetkilisi tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” yapılır. Noter tasdikiyle çoğaltılmış evraklara bu işlem yapılmaz.