Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

Dicle Üniversitesi;

-Mevzuatlar çerçevesinde;

-Uluslararası düzeyde kabul gören eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,

-Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,

-Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,

-Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,

-Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi,

-Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir üniversite olmayı,

-Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, Üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,

“Kalite Politikası” olarak benimsemiştir..

 

İLKELERİMİZ

İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek

Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak

Etik anlayışa sahip olmak

Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek

Kaynakları etkin kullanmak

Yönetimde adil ve tutarlı olmak

Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek

Teknolojik gelişime açık olmak

 

DEĞERLERİMİZ

Uzman personel

Sorumluluk bilinci

Liderlik

İş disiplini

Girişimcilik

Paylaşımcılık

Katılımcılık

Hesap verilebilirlik

Fırsat eşitliği

İş birliği

Müşteri memnuniyeti

Değişime açık

Şeffaflık

Veri ve bilgiye dayalı karar