TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ

Başkanlığımızın Taşınır Kayıt Kontrol Birimi; taşınır kayıt işlemlerini 18.01.2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve bu kanunun Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yapmaktadır.2013 Yılında elektronik ortam da Maliye Bakanlığının KBS. Taşınır programı kullanılmaya başlamıştır. Böylece Taşınır işlemlerinde farklılıklar kaldırılarak standart getirilmiştir. Harcama birimleri bu programı kullanmakta olup, programın kullanımı aşamasında ilgili harcama birimlerine merkez olarak yardımcı olunmuştur.

Muayene ve kabulü yapılan malzemeleri cins ve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen malzemeleri ambarlarda muhafaza etmek

Muayene ve kabul işlemi yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

Taşınır Kayıt Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda gerekli olan iş ve işlemleri yapmak.

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasına yardımcı olmak.

Muayene için muayene Kabul Komisyonun davet edilmesi,

Malın (Depoda bulunan) montajı için firmaların aranması,

Hurda haline gelen malzemenin imha edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak,

Resmi Mühürlerin kayıt altına alınması, muhafazası ve imhası için tüm gerekli işlemlerin yürütülmesi.

 Personelin ayni ve nakdi giyim- kuşam ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi

Daire Başkanının vereceği diğer ve işleri yapmak.


TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ GÖREVLİ PERSONEL

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ 

Hakan SALAR  

Şube Müdürü 

2210

Aziz YAVUZ

Şef V.

2335

Mehmet Nihat AKSOY

Memur

2210

Hasan Salih OKUR

Bilgisayar İşletmeni

2244

Saliha ÇAKAR

Büro İşçisi

2234