Yüksekokul Kurulu

Dicle Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Kurulu ÜyeleriDr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN

Başkan

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Necat AZARKAN                     Öğr. Gör. Ahmet TAŞIR

    Üye                                                   Üye