Temel Değerler ve İlkeler

ADALET MYO TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİ

v İnsan hakları, hukuk ve meslek ahlakına saygı göstermek,

v Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek,

v Güvenilir olma ve kaliteli hizmet sunmak, 

v Uyum, işbirliği ve dayanışmaya önem vermek,

v Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak,

v İçinde yaşadığı topluma hizmet etmek,

v Etik Kurallara uygunluk,

v Üretken olmak,

v Evrensel Değerleri Benimsemek,

v Katılımcı Ruha Sahip Olmak.