Sınav Kuralları

SINAV SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 

            1. Sınav salonunda yanında cep telefonu olan öğrencilerin telefonları kesinlikle kapalı konumda olmalı ve görünür bir yerde bulunmamalıdır. Sınav sorumlusu gerek gördüğü takdirde cep telefonlarını uygun bir yerde toplayabilir

            2. Sınav salonunda telsiz, çağrı cihazı, iletişim araçları, fotoğraf makinesi, kamera vb. görüntü kaydetmeye yarayan cihazlar, data bank, taşınabilir bilgisayarlar vb. veri depolamaya elverişli elektronik cihazlar, ruhsatlı veya ruhsatsız her türlü silah, resmi kıyafet, dersle ilgili her türlü kitap, not kâğıdı vb. malzemenin bulunması yasaktır.

            3. Sınavın sağlıklı yürütülebilmesi için sınav görevlisi gerekli gördüğü hallerde sınav düzeni ile ilgili değişiklikleri yapabilir ve bu hususla ilgili tedbirleri alabilir.

           4. Sınava 10 dakikadan fazla gecikenler sınava alınmaz; sınava girenler ilk 10 dakika içinde sınav salonundan çıkamaz ve hangi sebeple olursa olsun sınav salondan çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna alınmaz.

           5. Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları, salondaki görevlilere soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınav salonunda başkasını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.

            6. Her öğrenci sınav esnasında yanında yumuşak uçlu siyah yazan kurşun kalem, tükenmez kalem ve iz bırakmadan silebilen silgi bulundurmalıdır. Sınav cevap kâğıdı optik okuyucu düzeninde hazırlanmış ise yumuşak uçlu siyah yazan kurşun kalem kullanılmalıdır.

            7. Sınava giren öğrenci cevap kâğıdına adını soyadını ve öğrenci numarasını mutlaka yazmalıdır. Aksi takdirde sınav kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır.

            8. Sınav salonunda sınav görevlileri tarafından kimlik kontrolü yapılacaktır. Kimlik kartlarını almayan öğrenciler sınavdan önce Yüksekokulumuz Öğrenci Bürosundan kimlik kartlarını teslim almalıdır.

          Belirtilen kurallara uymayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve hakkında tutanak tutulan öğrenci hakkında 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.