Komisyonlar

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM KALİTE KOMİSYONU

ADI SOYADI                                                         GÖREVİ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN                                 Yüksekokul Müdürü / Başkan

Öğr. Gör. Ahmet TAŞIR                                         Birim Kalite Sorumlusu / Üye

Öğr. Gör. Sultan TEKİN TAŞIR                              Akademik Temsilci / Üye

Nazime YÜCESOY                                               Yüksekokul Sekreteri / Üye

Şiyar KARAMAN                                                    Öğrenci Üye