Yönetim Kurulu

Dicle Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyeleri


 

Dr.Öğr.Üyesi    Ömer ERGÜN

Başkan


  Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin KOLAÇ         Dr. Öğr.Üyesi    Hüseyin Murat IŞIK

Üye                                             Üye


     Dr. Öğr. Üyesi    Yılmaz YÖRDEM          Öğr.Gör.Ahmet TAŞIR

Üye                                            Üye