Yönetim Kurulu

Dicle Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyeleri


 

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN

Başkan


            Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz YÖRDEM                         Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat IŞIK

Üye                                                                           Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DEMİR                       Öğr. Gör. Ahmet TAŞIR

Üye                                                                      Üye