MüdürDr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü


İletişim :  0 (412) 241 10 00 / 7520  omerergun21@gmail.com