Vizyon

VİZYONUMUZ

            Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, kurumsallaşmış, ulusal ve uluslararası alanda yeterliliğe sahip, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya ve geliştirmeye önem veren bir anlayışa sahip, kurumsal geleneği şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkelerine dayalı olan, üst düzey akademik faaliyetler yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve en iyi adalet meslek yüksekokulu olabilmektir.