Akademik Kadro

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

AKADEMİK PERSONEL

Adı Soyadı

Unvanı

Görevi

Dahili

Ömer ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi

Müdür

7520

Ahmet TAŞIR

Öğr. Gör.

Müdür Yardımcısı

7503

Sultan TEKİN TAŞIR

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

7522

Durdane YAVAŞ ASLAN

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

7524