İş Akış Şemaları


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
SDB-İA-61 AMBAR GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 BANKA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ (ÖDEME ) İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 BANKA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ (TAHSİLAT) İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 BİRİM SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 BİRİM TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 BİRİM TAŞINIR TALEP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ BÜTÇELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 DİĞER ÖDEMELER İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 EK DERS ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 GELİRLERİN TAHAKKUKU, GELİR VE ALACAKLARIN TAKİP VE TAHSİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 HAZİNE YARDIMI TAHAKKUK, TAHSİLAT ve TALEP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 İCRA TAKİP VE TAHSİL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLMÜDÜRLÜĞÜ SEKRETARYA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 JÜRİ ÜCRETİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 KEFALET ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 KEFALET VE YÜKLENME SENEDİ İADESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 KEFALET VE YÜKLENME SENEDİ KABULÜ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 KESİN HESABININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HAZIRLIK İŞ AKIŞ SŞEMASIİndir
SDB-İA-61 MAAŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
SDB-İA-61 ÖĞRENCİ KATKI PAYLARININ TAHAKKUK, TAHSİL VE ÖDENEKLEŞTİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 ÖN MALİ KONTROL VİZE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
SDB-İA-61 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK İŞ AKIŞ SEMASIİndir
SDB-İA-61 PERFORMANS PROGRAMI İZLEME İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 PROJELERİN ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 SENDİKA KESİNTİLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
SDB-İA-61 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEME İŞ AKIŞ SÜRECİİndir
SDB-İA-61 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 TAŞINIR YÖNETİM HESABI İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 TAŞINIRLARIN MUHAFAZASI VE TAKİP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
SDB-İA-61 TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 TEMEL MALİ TABLOLAR RAPORU HAZIRLIK İŞA AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 TEMİNAT MEKTUPLARI İADE İİŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 TEMİNAT MEKTUPLARI TESLİM ALMA İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 YAN ÖDEME CETVELLERİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (VERGİ) ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
SDB-İA-61 YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK İŞ AKIŞ SÜRECİİndir
SDB-İA-61 ZİMMET İŞLEMLERİ İ AKIŞ ŞEMASIİndir