Vizyon

Alanında uzman, yenilikçi, araştırma ve geliştirmeye önem veren bir kadro ile; stratejik yönetim anlayışının Üniversitemizde etkin biçimde uygulanması için sürekli faaliyette bulunan; kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi ve Üniversitemizde sürdürülebilir sürekli gelişimin ve kalitenin sağlanabilmesi için görevlerini yürüten; çalışmalarında mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeyen kurumsallaşmış bir Başkanlık olmaktır.