Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

b) Bütçeyi hazırlamak.

c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

i) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
3/19/2021ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ( EKONOMİK KOD AÇIKLAMALARI)İndir
3/19/2021Fonksiyonel Kod-Faaliyet İlişkisiİndir
3/19/2021Yeni Ekonomik Kodlarİndir
7/29/20212021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORUİndir
3/19/2021Program Bütçe Tertip Yapısıİndir