Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

a) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

b) Bütçeyi hazırlamak.

c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarını hazırlamak.

d) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak.

e) Ödenek gönderme belgesi düzenlemek.

f) Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek.

g) Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

h) Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak

i) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

 

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
2021 Yılı Performans Programıİndir
2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORUİndir
2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORUİndir
2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORUİndir
2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUİndir
2023 Yılı Performans Programıİndir
2024 Yılı Performans Programı PDFİndir
ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ( EKONOMİK KOD AÇIKLAMALARI)İndir
Dicle Üniversitesi 2022 Yılı Performans Programıİndir
Fonksiyonel Kod-Faaliyet İlişkisiİndir
Program Bütçe Tertip Yapısıİndir
Yeni Ekonomik Kodlarİndir