Misyon

Üniversitemizin (amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak) faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, mali verilerin şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlamak, mali mevzuat, iç kontrol sistemi, stratejik yönetim alanlarında; Rektör ile harcama yetkililerine danışmanlık yapmaktır.