Süleyman Baykuşak

Mali Hizmetler Uzmanı Süleyman Baykuşak


ÖZGEÇMİŞ

  • 1963 yılında Diyarbakır Silvan'da doğdu.
  • 1989 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 1990 yılında Şanlıurfa Viranşehir Vergi Dairesi Müdürlüğünde Vergi Memuru olarak ataması yapılarak göreve başladı.
  • 1990-1992 tarihleri arasında Viranşehir Vergi Dairesi Müdürlüğünde vergi memuru görevi,
  • 1992-2000 tarihleri arasında Diyarbakır Silvan Mal Müdürlüğü gelir memurluğu görevi,
  • 1993-1995 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Eskişehir Maliye Kursunda eğitim,
  • 2000-2006 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Dicle Üniversitesi Bütçe Dairesi Başkanlığında şeflik görevi,
  • 2006-2008 Diyarbakır Defterdarlığı 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlığında Şeflik görevi,
  • 2008 Yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında Mali Hizmetler Uzmanı olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.

İletişim : 0412 241 10 00 Dahili: 2343