Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü

a) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

b) Gelir ve alacakların tahsil işlemlerini yürütmek.

c) Bütçe kesin hesabını hazırlamak

d) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak.

e) İdare faaliyet raporunu hazırlamak.

f) Mali istatistikleri hazırlamak.

g) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

h) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

i) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
15.01.2021-Tarihli-Guncel-Tasinir-Kod-Listesiİndir
Analitik Bütçe Sınıflandırmasıİndir
D.Ü. 2020 Yılı Kesin Hesapİndir
Dicle Üniversitesi 2021 Yılı Kesin Hesabıİndir
DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI NAKİT AKIŞ TABLOSUİndir