Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

g) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

 

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
3/3/20212020 Yılı İdari Faaliyet Raporuİndir
11/15/20212021 - Stratejik Plan İlk 6 Ay Raporİndir
2/28/20222021 Yılı İdare Faaliyet Raporuİndir
3/3/2021D.Ü. 2020-2024 Stratejik Planİndir
12/26/2022Faaliyet Raporu TASLAĞI 2022İndir
12/8/2022SDB-İA-61 AMBAR GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 BANKA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ (ÖDEME ) İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 BANKA VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ (TAHSİLAT) İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 BİREYSEL EMEKLİLİK KESİNTİSİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 BİRİM SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 BİRİM TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 BİRİM TAŞINIR TALEP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 DIŞ FİNANSMAN KAYNAKLARININ BÜTÇELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 DİĞER ÖDEMELER İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 EK DERS ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 GELİRLERİN TAHAKKUKU, GELİR VE ALACAKLARIN TAKİP VE TAHSİLİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 HAZİNE YARDIMI TAHAKKUK, TAHSİLAT ve TALEP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 İCRA TAKİP VE TAHSİL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLMÜDÜRLÜĞÜ SEKRETARYA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 JÜRİ ÜCRETİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 KEFALET ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 KEFALET VE YÜKLENME SENEDİ İADESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 KEFALET VE YÜKLENME SENEDİ KABULÜ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 KESİN HESABININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HAZIRLIK İŞ AKIŞ SŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 MAAŞ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 ÖĞRENCİ KATKI PAYLARININ TAHAKKUK, TAHSİL VE ÖDENEKLEŞTİRME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 ÖN MALİ KONTROL VİZE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 ÖN ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK İŞ AKIŞ SEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 PERFORMANS PROGRAMI İZLEME İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 PROJELERİN ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 SENDİKA KESİNTİLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEME İŞ AKIŞ SÜRECİİndir
12/8/2022SDB-İA-61 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TAŞINIR YÖNETİM HESABI İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TAŞINIRLARIN MUHAFAZASI VE TAKİP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TEMEL MALİ TABLOLAR RAPORU HAZIRLIK İŞA AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TEMİNAT MEKTUPLARI İADE İİŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 TEMİNAT MEKTUPLARI TESLİM ALMA İŞLEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 YAN ÖDEME CETVELLERİ KONTROL İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (VERGİ) ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASIİndir
12/8/2022SDB-İA-61 YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIK İŞ AKIŞ SÜRECİİndir
12/8/2022SDB-İA-61 ZİMMET İŞLEMLERİ İ AKIŞ ŞEMASIİndir
1/13/2023SGD 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporuİndir
3/3/2021SGDB 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporuİndir
2/21/2022SGDB 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporuİndir