Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

g) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

 

Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
3/3/20212020 Yılı İdari Faaliyet Raporuİndir
11/15/20212021 - Stratejik Plan İlk 6 Ay Raporİndir
2/28/20222021 Yılı İdare Faaliyet Raporuİndir
3/3/2021D.Ü. 2020-2024 Stratejik Planİndir
3/3/2021SGDB 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporuİndir
2/21/2022SGDB 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporuİndir