Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

g) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

 

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
2023 Birim Faaliyet Raporu TASLAĞI İndir
2025_2029 Stratejik Planı Genelge-1İndir
2025-2029 Yılları Stratejik Plan Genelge 2023_2İndir
Birimler için Stratejik Plan taslağı (1)İndir
D.Ü. 2020-2024 Stratejik Planİndir
Strateji Geliştirme Kuruluİndir
Üniversiteler İçin Stratejik-Planlama-Rehberi-_V1.1İndir
Yönetim Kurulu Kararıİndir