Öğrenci Temsilciliği

ÜAK'ın Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine göre Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi:

“Her fakülte ve yüksekokul bünyesindeki bölümlerin/programların öğrenci temsilcileri ya da bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının temsilcilerinin kendi aralarından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçtikleri fakülte veya yüksekokul öğrenci temsilcisidir. Yalnız bir diploma veren fakülte ve yüksekokullarda bölüm/program temsilcileri fakülte veya yüksekokul temsilcisi olarak görev yaparlar.”

şeklinde ifade edilmiştir.

Bu çerçevede 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde Fakültemizde yapılan seçimlerde ............ Fakülte Öğrenci Temsilcisi olarak seçilmiştir.