Fakülte Kurulu

1. Prof. Dr. H. Musa BAĞCI Başkan
2. Prof. Dr. M. Cevat ERGİN Üye
3. Prof. Dr. Mehmet BİLEN Üye
4. Prof. Dr. Metin YİĞİT Üye
5. Prof. Dr. Canan SEYFELİ Üye
6. Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR Üye
7. Doç . Dr. Hayreddin KIZIL                     Üye
8. Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN Üye
9. Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim ÖNER            Üye
10. Dr. Öğr.  Üyesi Orhan CANPOLAT       Üye
11. Mehmet Fatih PULLU                           Raportör