Fakülte Yönetim Kurulu

1. Prof. Dr. H. Musa BAĞCI Başkan
2. Prof. Dr. Mehmet BİLEN Üye
3. Prof. Dr. Canan SEYFELİ Üye
4. Prof. Dr. M. Cevat ERGİN Üye
5. Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN Üye
6. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL Üye
7. Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN Üye
8. Mehmet Fatih PULLU Raportör