Misyonumuz

İslam’ı temel kaynaklarından öğrenen, millî, manevî, ahlakî ve evrensel değerlere ve kültürel mirasına bağlı, farklı inanç ve değerlere, insan hak ve hürriyetlerine, çevreye ve doğaya saygılı, bilimsel ve özgür düşünme yeteneğine sahip, tarihî müktesebatından yararlanabilen, bilgiyi tahlil ve tahkik edebilen, yorumlayabilen, toplumun dini doğru bir şekilde anlama ve öğrenmesini sağlamak için evrensel etik değerlere bağlı kalarak din olgusunu disiplinler arası işbirliği ile temel kaynaklarından araştıran, yeni gelişmeler ışığında değerlendiren, toplumun ihtiyaç ve eğilimlerini takip ederek dini konularda karşılaşılan problemlere çözüm üretebilen, mesleki bilgi ve beceri bakımından donanımlı, faydalı, dinamik, özgür ve erdemli din görevlisi, öğretmen, araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektir.