Kalite Politikamız

1- Bilgiyi geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

- Araştırmacıların bilgiye hızlı kolay ve çok yönlü ulaşmasını sağlamak.

- Ulaşılan bilgileri, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlayarak daha fazla kişinin erişimine sunmak.

2- Lisans ve lisansüstü eğitimde niteliği artırmak.

- Yeni gelişmelere bağlı olarak ders müfredatında ve seçmeli derslerde değişikliğe gitmek

- Akademik araştırma yöntem ve teknikleri içerikli derslerle öğrencileri akademiye hazırlamak.

- Öğrencilerin Erasmus, Farabî ve Mevlana gibi yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarına katılımlarını sağlamak.

- Öğrenci kulüpleri ve sınıf temsilcileri ile işbirliği yaparak bilgi alışverişinde bulunmak ve öğrencileri yeni gelişmelerden haberdar etmek.

3- Ulusal ve uluslararası yayıncılık faaliyetleri ile akademiye katkı sunmak.

Kendi alanında yetkin ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlar yapmak.