İdari Personel

İDARİ PERSONEL İsim Dahili No:
Fakülte Sekreteri  Mehmet Fatih PULLU  3804
Özel Kalem Feryel İNANÇ 3800
Personel İşleri Cuma AKTAN 3854
Yazı İşleri Sibel ELMAS 3944
İç Hizmetler 3841
Bölümler Sekreterliği Mehmet ACAR 3899
Mali İşler (Mutemetlik) Mesih EVRAN 7947
Mali İşler (Satın Alma) Faruk ÇELİK 3848
Taşınır Kayıt Yunus BÖRÜTEÇENE 3856
Kütüphane Hüseyin ÖNGEN 3829
Evrak Kayıt Nimet YÜKSEL 3943
Evrak İşleri Sinan UÇAK
Öğrenci İşleri Gülistan EVRAN 8770
Öğrenci İşleri Serpil UTAN AKDAĞ 8771
Öğrenci İşleri (İLİTAM) Birsel YILDIRIM 3871
Güvenlik Özel Güvenlik - 3812