Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi Anabilim Dalı

Hukuk Felsefesi / Sosyolojisi Anabilim Dalı

  • Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KOÇAK  (Anabilim Dalı Bşk.)
  • Arş.Gör. Gözde Tekmile DEMİR