Personel Hareketliliği (KA171 Dünya Ülkeleri AB hariç)

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ:

 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

 

1. Personel Ders Verme Hareketliliği – Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

 

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki (proje Ortağı olan kurumda) bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur).

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği – Staff Mobility for Staff Training (STT)

 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin(İdari/Akademik), Ortak Ülkelerin(Proje ortağı ülke) birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet
geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Önemli Not: Personelin ziyaret edeceği üniversiteler, proje kapsamında hibe alınan üniversitelerdir. Bu nedenle personelin ilgili ilan dışındaki bir üniversite ile hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün değildir.

 

GEREKLİ BELGELER:

 

Hareketlilik Öncesi:

-Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement)

Ders Verme  için tıklayınız.

Eğitim Alma için  tıklayınız.

-Kabul Mektubu

-Görevlendirme Yazısı. Örnek görevlendirme dilekçesi için tıklayınız.

-Banka Hesap IBAN No (Euro)

-Hibe Sözleşmesi (Erasmus Ofisi tarafından düzenlenir)

-Pasaport Bilgisi

 

Hareketlilik Sonrası:

-Katılım Sertifikası (Teaching veya Training için)

-Uçak Bileti

-Pasaport Giriş-Çıkışları

-Online Nihai Raporun Tamamlanması

 

GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI:

Bireysel Destek: 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak
hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Mesafe Hesaplama Aracı için tıklayınız:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Gönderen Ülke Kabul Eden Ülke Günlük Hibe Miktarı (avro)
TürkiyeOrtak Ülke180
Ortak ÜlkeTürkiye140

Ulaşım Desteği:

Elde Edilen “KM” Değeri:Hibe Miktarı
20-99 km arası20 euro
100-499 km arası80 euro
500-1999 km arası275 euro
2000-2999 km arası360 euro
3000-3999 km arası530 euro
4000-7999 km arası820 euro
8000 km ve üzeri1.500 euro

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
KA107 ders vermeİndir
Ka107 eğitim almaİndir