Öğrenim Hareketliliği (KA131-AB Ülkeleri)

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programı Nedir?

Öğrenci Öğrenim hareketliliği faaliyeti, ECHE ve Yükseköğretim kurumunun mevcut kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Anlaşmalı kurumları görmek için tıklayınız.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder. Faaliyet, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta gerçekleştirilebilir.

Faaliyete katılacak öğrencilerin yükseköğretim kurumunda bir diploma programına kayıtlı olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır. Başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Seçim Takvimi

Başvuru tarihleri ve seçim takvimi Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından her yıl belirlenmekte ve Erasmus Koordinatörlüğünün web sayfasında duyurulmaktadır. Başvuru ilanının Şubat ayında yayınlanması öngörülmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin başvuru koşullarını sağlamaları ve gerekli belgelerle turnaportal sisteminden https://turnaportal.ua.gov.tr/giriş online başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru için Asgari Şartlar

Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir:

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yükseklisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe (önlisans, lisans) öğrencilerinin genel not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

     b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış;

            1-Ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00;

            2-Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100

     c) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin (yükseklisans, doktora) genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3. Öğrenim hareketliliği için 1 dönem için 30AKTS, 2 dönem için 60 AKTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü (uzmanlık alan ve tez) üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, daha önce Erasmus+ faaliyetlerinden yararlanmışsa (KA131 öğrenim, KA131 staj, KA171 öğrenim, KA171 staj) yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Seçilme Süreci

Ulusal Ajans tarafından üniversitemize ayrılan bütçeye bağlı olarak bölüm kontenjanları her yıl değişebilmektedir. Yerleştirme, kontenjana bağlı olarak en başarılı öğrenciden başlayarak yapılır. Öğrenci seçimlerinde genel not ortalamasının %50si, yabancı dil sınavlarının (yazılı ve sözlü) %50si dikkate alınır

Seçim sonuçları asil ve yedek öğrencilerden oluşan liste halinde Erasmus Koordinatörlüğü tarafından duyurulur. ASİL LİSTEDEKİ ÖĞRENCİLERE 1 DÖNEMLİK (5ay) HİBE DESTEĞİ SAĞLANIR, YEDEK LİSTEDEKİ ADAYLAR İSE KENDİ BÜTÇELERİYLE HAREKETLİLİKTEN FAYDALANABİLİR.

Asil listedeki öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri durumunda veya üniversitemize Ulusal Ajans tarafından ek hibe tahsis edilmesi ve anlaşma kontenjanımızın uygun olması durumunda yedek öğrenciler en başarılıdan başlayarak asil listeye kaydırılır. Erasmus öğrencisi olarak seçildikten sonra herhangi bir nedenle hakkından feragat eden öğrencinin bu durumu Erasmus Koordinatörlüğüne feragat dilekçeyle bildirmesi gerekmektedir. Feragat dilekçesi aşağıda ektedir.

Hareketlilik Öncesi Yapılması Gerekenler

Hareketlilik öncesi yapılması gereken işlemlerinin detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Hareketlilik Esnasında Yapılması Gerekenler


Hareketlilik esnasında yapılması gereken işlemlerinin detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Hareketlilik Sonrası Yapılması Gerekenler


Hareketlilik sonrası yapılması gereken işlemlerinin detaylarını öğrenmek için tıklayınız.

Ülkelere Göre Hibe MiktarlarıDosya Ekleri

Açıklamaİndir
2024_KA131_ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ_Anlaşma Listesiİndir
Akademik Tanınırlık Belgesiİndir
Feragat Dilekçesiİndir
Learning Agreement (Öğrenim)İndir
Learning Agreement (Öğrenim) Hazırlama Rehberiİndir
OLA Hazırlama Kılavuzuİndir
Öğrenci Katılım Sertifikasıİndir
Öğrenim Hareketliliği İş Akış Kılavuzuİndir
TURNAPORTAL ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZUİndir
YKK Dilekçesi (Hareketlilik Öncesi)İndir
YKK Dilekçesi (Hareketlilik Sonrası)İndir