Erasmus Arkeoloji Staj Konsorsiyum Projesi

Dicle Üniversitesi, koordinatörlüğünde yürütülen “Arkeoloji Staj Konsorsiyumu”, bölge üniversiteleri ile Diyarbakır İl Kültür Müdürlüğü ve Karacadağ Kalkınma Ajansının da desteğini alarak öğrencilerin staj faaliyetlerini personelin eğitim/ders verme faaliyetlerini desteklemeyi hedefleyen bir “staj ve mesleki eğitim alma” projesidir.

 

Proje;

  • yararlanıcı sayılarını ve yararlanılan alanları genişletmeyi,
  • staj hareketliliği yararlanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi,
  • Arkeoloji alanında çalışan ilgili kurumlarla ve üniversite etkileşimini, işbirliğini ve muhtemel ortaklık girişimlerini desteklemeyi,
  • yararlanıcıların meslek hayatlarına atılmadan önce bilgi ve deneyimlerini geliştirebilecekleri alanları genişletmelerini,
  • yararlanıcıların iş deneyimi kazanmalarına, ve kazandıkları bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırarak diğer paydaşlara ulaşmalarını,
  • konsorsiyum ortağı olan üniversitelerin öğrencileri/personelleri ile paydaşların iş birliği ağı genişletmelerini,
  • dolayısıyla bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlar.

 

Bölgenin istihdam alanları göz önüne alınarak; son yıllarda önemli kazı alanlarının bulunması ve çalışmaların hızla devam etmesi ile birçok devlet kurumu kültür yolu hedefi ile birçok projeyi hayata geçirmiştir. Bu sebeple donanımlı Arkeologlara ihtiyaç artmıştır, alanında yabancı dil öğreticiliği, yeni ve farklı yöntemlerin uygulamada öğrenilmesi amacıyla ÖĞRENCİLER için “staj hareketliliği” ve PERSONEL için “eğitim alma/ders alma” hareketliliği faaliyetlerini destekler. Ayrıca yurt dışındaki işletmelerden uzman daveti ile hareketlilik faaliyetlerine katılamayan öğrenci ve personele yönelik “ders verme” hareketliliği faaliyetlerini kapsar.