Ders Verme Hareketliliği (KA131 AB Ülkeleri)

Personel Ders Verme Hareketliliği

Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliği Programından, sadece ders vermekle yükümlü (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman) personel yararlanabilmektedir.

Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak personelin,  en   az 8 saat    eğitim vermesi zorunludur.

Hareketlilik seyahat hariç, en az 2 gün, en fazla 2 ay olarak gerçekleştirilebilir (Başvuru yoğunluğundan dolayı faaliyetin 1 haftası üniversitemiz tarafından hibelendirilmektedir. İsteyen personel, faaliyetini hibesiz bir şekilde daha uzun tutabilmektedir).

Hareketliliğin anlaşmalı olunan kurumlara gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Üniversitemizin anlaşmalı olmadığı bir üniversiteye hareketlilik gerçekleştirmek isteyen personelimizin, anlaşma imzalamak üzere üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü ile iletişime geçip talebini iletmesi halinde ilgili üniversite ile anlaşma yapılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Seçilen öğretim elemanlarının,  30 Eylül  tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş olmaları gerekmektedir.

İsteyen personelimiz hibe almaksızın ”Non-Grant Teaching Staff Mobility” olarak değişim faaliyetinde bulunabilirler. Ancak bunun için de başvuru döneminde Erasmus Koordinatörlüğüne başvuru yapmış olmak gerekmektedir.

Başvuru ve Seçim Süreci:

Başvuru için üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğünün ilgili akademik yıldaki ilanları döneminde başvuru belgelerinin tamamı Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir (Başvuru döneminde belgelerini teslim etmeyen personel, kabul almış olsa bile programdan faydalanamaz).

Başvuru döneminde ilan edilen değerlendirme kriterleri ile değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasından ilan edilecektir.

Asil listeye giren adaylar, belirtilen tarihler arasında bir kabul mektubu sağlayıp Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edecektir(Kabul belgesi ile beraber karşı kurumdan imzalı "Mobility Agreement" belgesi teslim edilecektir).

Belgelerini teslim eden adaylar, bağlı bulundukları akademik birimden (Enstitü, Fakülte, Yüksekokul vs.) kalacakları süre için görevlendirme almak üzere başvuruda bulunurlar (Görevlendirmelerde, personelin Erasmus+ Programı kapsamında görevlendirildiği, yolluk ve yevmiyesinin Erasmus+ Programından karşılanmak üzere görevlendirme yapıldığı mutlaka belirtilmelidir).

Görevlendirmesi de çıkan personel biletleme işlemlerini gerçekleştirip, gitmeden en erken 30 gün önce hibe sözleşmesinin hazırlanması için, Erasmus Koordinatörlüğüne başvuruda bulunmalıdır (Sözleşme imzalanabilmesi için Vakıfbank'tan açılan bir Euro hesabı istenmektedir).

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından yurtdışı çıkışı öncesi toplam alınması gereken harcırahın %80'i personelin hesabına çıkarılır.

Yurtdışında programın tam olarak bitirilmesi sonrası alınacak olan katılım sertifikası (eğer orijinali Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilmediyse Mobility Agreement ve kabul mektubu) ve Biniş Kartları orijinal olarak Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilir.

Son olarak sisteme Ders Verme Raporunun girilmesinin ardından personele %20 harcırah ve uygun olan seyahat ödemesi gerçekleştirilir.

Gerekli belgeler*:

             Gitmeden Önce:

                          Başvuru Formu (Mobility Agreement) ,

                        Dil Belgesi,

                        Davet Mektubu,

                          Ders Verme Hibe Sözleşmesi ,

                        Görevlendirme Kararı,

                        Euro Hesabı (Vakıfbank Dicle Üniversitesi Bağlı Şb.),

             Dönünce:

                         Katılım Sertifikası,

                        Dönen Öğretim Elemanı Raporu,

                        Biniş Kartları (Bütün seyahatlere ait).

*Hazırlanacak olan belgelerin tamamının gidilen kurumdan orijinal olarak alınması gerekmektedir. Yurtdışı çıkışından önce belgelerin taranmış halini temin eden personel, yurtdışı dönüşünde orijinal belgeyi dönüşte Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Eksik evrakı olan veya orijinal belgeleri teslim etmeyen personelin %20 ödemesi yapılmayacaktır.

Hibe Miktarları

2022-2023 sözleşme dönemi ülkelere göre günlük hibe miktarları:

Gidilecek ülkelere göre günlük hibe miktarları:  

 Ülke Kategorileri

Misafir Olunan Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

180

Ayrıca gidilen  Yükseköğretim Kurumunun bulunduğu şehir ile Diyarbakır arasındaki mesafe esas alınarak aşağıdaki tabloya göre seyahat ödemesi yapılacaktır:

Mesafe Hesaplama Aracı için tıklayınız:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 KM 

23

-

100 ila 499 KM 

180

210

500 ila 1999 KM 

275

320

2000 ila 2999 KM 

360

410

3000 ila 3999 KM 

530

610

4000 ila 7999 KM 

820

-

8000 KM veya daha fazla

1500

 

Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
2019-personel-hareketliliği-anlaşması---ders-verme-(staff-mobility-agreement---teaching)İndir
katılım sertifikası staff ders vermeİndir