Misyon

Erasmus+ Programları kapsamında ikili anlaşma sayılarının artırılması, alınan proje bütçeleri ile azami sayıda personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştirilmesi ve bütçenin en üst düzeyde kullanılması, Ulusal Ajans ve AB Komisyonu ile eşgüdümlü çalışma sayesinde Erasmus+ Programlarının Dicle Üniversitesinde etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır.