TarihçeEğitim Fakültesi 1962'de Diyarbakır Eğitim Enstitüsü adı altında Türkçe ve Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştiren iki yıllık bir yüksekokul olarak bugünkü Süleyman Nazif İlköğretim Okulu’nda öğretime başlamıştır. 1967 yılında bu binanın Tıp Fakültesi’ne verilmesi ile bugünkü Anadolu Lisesi’nin binasına taşınmış, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilgisi bölümleri olmak üzere dört bölümle eğitim-öğretime devam etmiş ve iki yıl sonra İstasyon Caddesi üzerindeki binasına nakledilmiştir. 1970–1971 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim üç yıla çıkarılmış olup, 1971–1972 Öğretim yılında Almanca, İngilizce ve Fransızca Bölümlerinin de ilavesiyle bölüm sayısı yediye çıkarılmıştır. Daha sonra 1978–1979 Öğretim yılında “Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulu” adı altında Lisans Düzeyinde (4 yıl) Öğretmen yetiştiren bir yüksekokula dönüştürülmüştür. Eğitim Enstitüsü 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile 20.07.1982 tarihinde Eğitim Fakültesi adı altında Dicle Üniversitesi’ne bağlanmıştır.