Kalite PolitikamızKALİTE POLİTİKAMIZ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi;

- Üniversitemiz Kalite kurulu ve yerleşik kalite takip mekanizmalarıyla kurumda sürdürülebilir kalite geleneği oluşturmak.

 - Fakültemizi bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, misyonumuza ve stratejik planımıza uyumlu, özgün ve saygın bir seviyede konumlandırmak.

 - Kalite yönetim sisteminin standart ve yönetmeliklere uygun otomasyon merkezli takibini sağlamak ve belgelendirilmesi hedefinde gereken planlamayı yapmak.

 - Bilimsel özerkliği esas alınmasını önceleyerek, kurum tarafından benimsenen kalite ilkelerine uymak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirmek.

 - İç ve dış paydaşların memnuniyetlerini ölçerek memnuniyetin arttırılması yönünde uygulamalar yapmak.

 - Araştırma odaklı, yenilikçi, ulusal ve bölgesel kalkınma hedefleri ile uyumlu projelerle topluma katkıyı ve çevreye saygıyı esas alan uygulamalar yürütmek.

 - Öz değerlendirme ile tüm süreçlerin gözden geçirildiği sürekli iyileştirme ile performansımızı geliştirerek verimliliğimizi arttırmayı esas alan Fakülte kavramını benimsemektedir.