Akademik Personel

BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL LİSTESİAkademik Personellerimizin YÖKSİS Bilgilerine Toplu Bir Şekilde Burdan ulaşabilirsiniz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU   (Bölüm Başkanı)

mdogru@dicle.edu.tr

8895

Öğretmen

Çetin LAYIK

 

8892

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Behçet ORAL ( Bölüm Başkanı - ABD Başkanı )

oralbehcet@dicle.edu.tr

8849

Prof. Dr.

Bayram AŞILIOĞLU ( RPD ABD Başkanı )

bayrama@dicle.edu.tr

8906

Prof. Dr.

Ahmet ÇOBAN

acoban@dicle.edu.tr

8972

Doç. Dr.

İsmail KİNAY

ismailkinay84@gmail.com

8850

Doç. Dr.

Taha YAZAR

tahayazar2011@gmail.com

8856

Dr. Öğr. Üyesi

Nesrin HARK SÖYLEMEZ

nesrin.hsoylemez@dicle.edu.tr

8822

Dr. Öğr. Üyesi

Sedef SÜER

sedef.suer@dicle.edu.tr

8991

Öğr. Gör. Dr.

Hasan BOZASLAN

hbozaslan@gmail.com

8852

Öğr. Gör.

Yunüs AVANOĞLU

avanoglu@dicle.edu.tr

8852

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Ferit KARAKOYUN

ferit.karakoyun@dicle.edu.tr

8829

Dr. Öğr. Üyesi

Bülent BAŞARAN (ABD Başkanı)

bbasaran@dicle.edu.tr

8975

Dr. Öğr. Üyesi

Ömer ŞİMŞEK

osimsek@dicle.edu.tr

8823

Dr. Öğr. Üyesi

Ülkü ÜLKER

ulku.ulker@dicle.edu.tr

8823

Öğr. Gör.

Murat YALMAN

myalman@dicle.edu.tr

8974

 

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Hüseyin Fazlı ERGÜL

hüseyinf@dicle.edu.tr

8990

Doç. Dr.

Abidin DAĞLI (ABD Başkanı)

dagli@dicle.edu.tr

8855

Doç. Dr.

Fırat Kıyas BİREL

firat.birel@dicle.edu.tr

8958

Dr. Öğr. Üyesi

Tuncay ARDIÇ

tuncay.ardic@dicle.edu.tr

8935
 

Dr. Öğr. Üyesi

İsmet KAYA

ismetkaya0571@hotmail.com

8878

Arş. Gör. Dr.

Zakir ELÇİÇEK

 zakir.elcicek@dicle.edu.tr

8709

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Serpil ÇELİKTEN DEMİREL (ABD Başkanı)

serpil.celikten@dicle.edu.tr

8853

Arş. Gör. Dr.

Mehmet Mirze BAYDU

mirze0983@gmail.com

8853

Öğr. Gör.

Mahmut ARIKAN

marikan@dicle.edu.tr

8874

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Arş. Gör.

Kasım SEZGİN

kasimsezgin@hotmail.com

8996

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Ali Osman ALAKUŞ (Bölüm Başkanı)

aliosman@dicle.edu.tr

8979

Prof. Dr.

İrfan YILDIZ

irfanyildiz@dicle.edu.tr

8966

Doç. Dr.

Nurhayat GÜNEŞ

nurhayat.gunes@dicle.edu.tr

8962

Dr. Öğr. Üyesi

Münire Meral YAĞCI TURAN (ABD Başkanı)

muniremeral@hotmail.com

8965

Dr. Öğr. Üyesi

Berivan EKİNCİ

berivan.ekinci@dicle.edu.tr

8978

Öğr. Gör.

Bahattin EREN

beren@dicle.edu.tr

8963

Öğr. Gör.

Eyyup Serkan HAKERİ

mimhak@hotmail.com

8976

Uzman

Fatma ALTIN YÜCE

 

8964

 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Didem DÖĞER (ABD Başkanı)

didem.doger@dicle.edu.tr

8973

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Birol OTLUDİL

birolotludil@dicle.edu.tr

8867

Prof. Dr.

Ramazan DEMİR

rdemir@dicle.edu.tr

8870

Prof. Dr.

Saffet ELÇİ

selci@dicle.edu.tr

8866

Prof. Dr.

Şennur KETANİ (ABD Başkanı)

sennur@dicle.edu.tr

8865

Prof. Dr.

Rıfat EFE

rifatefe@dicle.edu.tr

8859

Prof. Dr.

İbrahim Ümit YAPICI

uyapici@dicle.edu.tr

8907

Doç. Dr.

Murat HEVEDANLI

murathevedanli@dicle.edu.tr

8863

Doç. Dr.

Sadreddin TUSUN

sadreddint@gmail.com

8843

Dr. Öğr. Üyesi

Hüseyin Hakan İNCE

hakanince@dicle.edu.tr

8876

 

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Sait YÜCEL (Bölüm Başkanı- ABD Başkanı)

syucel@dicle.edu.tr

8888

Prof. Dr.

Mehmet DOĞRU

mdogru@dicle.edu.tr

8895

Prof. Dr.

Yalçın TONBUL

ytonbul@dicle.edu.tr

8894

Prof. Dr.

Reyhan Gül GÜVEN

rgguven@dicle.edu.tr

8886

Prof. Dr.

Remziye GÜZEL

remziye.guzel@dicle.edu.tr

8951

Prof. Dr.

Gülbahar AKKAYA SAYGILI

gulbahar.akkaya@dicle.edu.tr

8911

Doç. Dr.

Hülya ASLAN EFE

hulyaefe@dicle.edu.tr

8872

Doç. Dr.

Cihat DEMİR

cdemir@dicle.edu.tr

8884

Doç. Dr.

Kerem SÜTÇÜ

keremsutcu@Windosliwe.com

8956

Doç. Dr.

Medeni AYKUT

medeni.aykut@dicle.edu.tr

8885

Dr. Öğr. Üyesi

Duygu BİLEN

dbk1976@gmail.com

8914

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Fatih GENİŞEL

mfgenisel@dicle.edu.tr

8912

Dr. Öğr. Üyesi

Gonca ÇAKMAK

goncacakmak82@hotmail.com

8864

Arş. Gör. Dr.

Nurcan KELEŞ

nurcan.keles@dicle.edu.tr

8845

Öğr. Gör.

Nametullah SÜER

namet@dicle.edu.tr

8873

 

Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Selahattin GÖNEN (ABD Başkanı)

sgonen@dicle.edu.tr

8819

Prof. Dr.

Abdulkadir MASKAN

akmaskan@dicle.edu.tr

8905

Prof. Dr.

Kemal AKKILIÇ

kakkilic@dicle.edu.tr

8821

Prof. Dr.

Mehmet Halim BAŞKAN

hbaskan@dicle.edu.tr

8945

Doç. Dr.

Işık Yeşim ERDAMAR

ydicle@dicle.edu.tr

8820

Doç. Dr.

Medine BARAN TÜRKAN

medinebaran@dicle.edu.tr

8937

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Tahir KAVAK

mtkavak@dicle.edu.tr

8877

 

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Giray TOPAL (ABD Başkanı)

gtopal@dicle.edu.tr

8921

Prof. Dr.

Fuat GÜZEL

fguzel@dicle.edu.tr

8910

Prof. Dr.

Hayrullah YILMAZ

hyilmaz@dicle.edu.tr

8913

Prof. Dr.

İlhan UZUN

iuzun@dicle.edu.tr

8917

Prof. Dr.

Bilsen TURAL

btural@dicle.edu.tr

8915

Prof. Dr.

Servet TURAL

stural@dicle.edu.tr

8916

Prof. Dr.

İbrahim AZİZ YAĞAN

yagan@dicle.edu.tr

8918

 

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Kemal ÖZGEN (ABD Başkanı)

ozgenkemal@gmail.com

8993

Prof. Dr.

Tamer KUTLUCA

tkutluca@hotmail.com

8881

Prof. Dr.

Erhan PİŞKİN

erhan1081@gmail.com

8902

Prof. Dr.

Yılmaz GÜNDÜZALP

ygunduzalp@dicle.edu.tr

8984

Doç. Dr.

Halis YILMAZ

halisyilmaz@dicle.edu.tr

8897

Doç. Dr.

Yılmaz ZENGİN

yilmazzengin@outlook.com

8980

Doç. Dr.

Mustafa İLHAN

mustafailhan21@gmail.com

8861

Doç. Dr.

Mehmet AYDIN

mehaydin2008@gmail.com

8982

Doç. Dr.

Neşe DOKUMACI SÜTÇÜ

nese_dokumaci01@hotmail.com

8957

Dr. Öğr. Üyesi

Yasin KAYA

ykaya@dicle.edu.tr

8955

Dr. Öğr. Üyesi

Ali İhsan MUT

aliihsanmut@gmail.com

8981

Dr. Öğr. Üyesi

Veysel BUTAKIN

vbutakin@dicle.edu.tr

8948

Dr. Öğr. Üyesi

Tuğba ÖRNEK

tugbanergiz@homail.com

8845

Arş. Gör. Dr.

İsmail KESKİN

iskeskin@ymail.com

8845

Öğr. Gör.

Muhammed Faysal AKIN

akinff@dicle.edu.tr

8873

Arş. Gör.

Mustafa Özgür KELEŞ

mokeles@dicle.edu.tr

8892

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Zihinsel Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Özlem ALTINDAĞ KUMAŞ (Bölüm Başkanı- ABD Başkanı)

ozlemaltındag@gmail.com

8991

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

İdris KADIOĞLU (Bölüm Başkanı)

idris.kadioglu@dicle.edu.tr

8868

Prof. Dr.

Sadettin ÖZÇELİK (ABD Başkanı)

sozcelik@dicle.edu.tr 

8875

Doç. Dr.

Ayşe SAĞLAM

as.aysesaglam@gmail.com

8841

Doç. Dr.

Burhan BARAN

b.baran@dicle.edu.tr

8809

Arş. Gör. 

Faruk ASMA

faruk.asma@gmail.com

8871

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

SABRİ KARADOĞAN (ABD Başkanı)

skaradogan@dicle.edu.tr

8922

Dr. Öğr. Üyesi

AYDOĞAN MEŞELİ

ameseli@dicle.edu.tr

8924

Dr. Öğr. Üyesi

Salman ÖZÜPEKÇE

salmanozu@gmail.com

8923

Arş. Gör.

Aladdin AL

alaladdin8@gmail.com

8926

 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

Hatip YILDIZ (ABD Başkanı)

hatipyildiz@dicle.edu.tr

8846

Doç. Dr.

Melehat GEZER

mlhat_gezer@hotmail.com

8899

Doç. Dr.

Emel DEMİR GÖRÜR

emeldemirgorur@gmail.com

8908

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa REMZİ YARDIMCI

remziyardimci@dicle.edu.tr

8883

Dr. Öğr. Üyesi

Özcan EKİCİ

ozcan44@hotmail.com

8930

Dr. Öğr. Üyesi

Abdusselam ERTEKİN

abdusselam.ertekin@dicle.edu.tr

8892

Arş. Gör. Dr.

İsmail AYHAN

ayhanismail01@gmail.com

8893

Arş. Gör. Dr.

Halil İbrahim GÖRÜR

halilibrahimgorur@gmail.com

8908

 

Tarih Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Tuğba KORHAN

tugba.korhan@dicle.edu.tr

8935

Doç. Dr.

Veysel GÜRHAN (ABD Başkanı)

 

 

Dr. Öğr. Üyesi

Serdar ERKAN

erkans@gazi.edu.tr

8934

Dr. Öğr. Üyesi

Davut ADLIĞ

tarihci-davut@hotmail.com

8929

Dr. Öğr. Üyesi

Bedrettin KOLAÇ

bedrettin.kolac@dicle.edu.tr

 

Arş. Gör.

Muhammet CANSIZ

muhammet_54_54@mynet.com

8929

 

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

Mustafa YİĞİTOĞLU (ABD Başkanı)

myigitoglu@dicle.edu.tr

8927

Doç. Dr.

Özkan CİĞA

ozkan.ciga@dicle.edu.tr


Doç. Dr.

Muhammed Abdulbasit SEZER

absezer@dicle.edu.tr

8869

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Prof. Dr.

İlhami BULUT (ABD Başkanı)

ibulut@dicle.edu.tr  

8891

Doç. Dr.

Fatih YILMAZ

fatih.yilmaz@dicle.edu.tr

8896