Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç.Dr. Osman SOLMAZ - Müdür 

Yabancı Diller Yüksekokulu


Prof.Dr.Şengül KOCAMAN  - Üye  

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Dr.Öğretim Üyesi Tuncay ARDIÇ- Üye 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Dr. Öğr Üyesi Selen TEKALP - Üye 

Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi


Öğr. Gör.Dr. Kadri NAZLI - Üye 

Yabancı Diller Yüksekokulu 


Tahir BAL - Raportör

Yabancı Diller Yüksekokulu