Kalite Politikamız


Kalite Politikaları


  • Mevzuatlar çerçevesinde;
  • Uluslararası düzeyde kabul gören eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  • Kurumsal paydaşlarla işbirliğine dayalı olarak toplumsal değer yaratan projeler geliştirmeyi,
  • Birimlerin katılımcı, eşgüdümlü ve yüksek performansla çalışmalarını sağlayan yönetim ve organizasyon anlayışını yerleştirmeyi,
  • Kendisini sürekli yenileyen, araştıran, sorgulayan, etkin iletişim becerilerine ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirebilen öğretim elemanı kadrosuna sahip olmayı,
  • Mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi,
  • Hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan, sürekli iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir üniversite olmayı,
  • Kurumsal kalite bilincini ve kültürünü yaygınlaştırarak, üniversitenin vizyonuna ve misyonuna uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi, “Kalite Politikası” olarak benimsemiştir.